Wij maken gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid.

Ik begrijp het
Maak nu online een afspraak

ZorgSaam Preventief Medisch Onderzoek

ZorgSaam biedt bedrijven Preventief Medische Onderzoeken aan om een beter inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van hun werknemers.

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

PMO is de afkorting voor Preventief Medisch Onderzoek. Het PMO is een uitvoerige analyse van de gezondheidstoestand, fitheid en leefstijl van de werknemer. Hiervoor worden verschillende betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten gebruikt. Verschillende parameters worden getest die een relatie hebben met, dan wel een voorspellende waarde hebben over de gezondheid en fitheid van een persoon.

Waarom een PMO?

Er zijn verschillende redenen waarom je als bedrijf je werknemers medisch wilt laten onderzoeken:

  • het brengt de gezondheid van je werknemers in kaart
  • werknemers kunnen aan de hand van de uitkomsten gemotiveerd en gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl te gaan hanteren
  • er kunnen preventieve maatregelen op de werkvloer worden getroffen wanneer blijkt dat er ziekteverzuim plaats vindt door veelvuldige herhaling van bewegingen met als gevolg overbelasting
  • voorkomen kost een bedrijf minder dan genezen
  • je toont als werkgever waardering voor je werknemers en laat zien dat je hun gezondheid belangrijk vindt
  • doel: fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit, een lager ziekteverzuim en de belangrijkste niet te vergeten een prettige werksfeer
  • een PMO is wettelijk verplicht om eens per 2 jaar aan je werknemer aan te bieden

Waarom een PMO door ZorgSaam?

Door het PMO wordt de gezondheidssituatie van de werknemers in kaart gebracht zodat zij en jij als bedrijf weten wat je moet doen om die te verbeteren. Met het verkregen inzicht in de gezondheid, het mentaal welzijn en het werkvermogen van de medewerkers kun je verbeteringen aanbrengen op de gebieden die de meeste impact op verzuim en productiviteit hebben. De resultaten leiden tot een rapportage en deze vormen de basis voor een (meerjarig) actieplan gericht op gezondheid en vitaliteit. Als bedrijf ga je praktisch aan de slag met de vervolgacties. Het PMO zorgt voor het nodige inzicht in de gezondheid van je medewerkers, maar nog belangrijker is wat je hiermee doet. De rapportage helpt je om gericht in actie te komen. ZorgSaam kan hierbij helpen om sturing te geven aan dit proces en heeft tevens hiervoor meerdere disciplines binnen haar organisatie zoals fysiotherapie en diëtiek. Daarnaast kunnen wij bedrijven helpen om de vervolgacties te realiseren die voortvloeien uit de resultaten van de PMO’s. Hierbij kan men denken aan lezingen, wandelclinics, hardloopclinics, online beweegkuur, online hardloopschema’s of andere op maat gemaakte vervolgacties voor de werknemers van jou bedrijf.

Hoe ziet een PMO eruit?

Wij hebben drie verschillende PMO’s: een ZorgSaam online-PMO, een ZorgSaam Basis PMO en de ZorgSaam Top PMO:

ZorgSaam online-PMO:
Het online-PMO is een online vragenlijst die ingaat op hoe werknemers hun gezondheid en leefstijl zelf ervaren. Na het invullen ontvangen de deelnemers een persoonlijk rapport en waar nodig een persoonlijk adviesgesprek. Vanaf vijftien deelnemers kun je als bedrijf een groepsrapportage ontvangen waarmee je inzicht krijgt over hoe jou mensen hun werk beleven, waar ze energie van krijgen en wat hen stress oplevert.

Zo kun je al snel aan de slag om de gezondheid en productiviteit van je werknemers te behouden of te verbeteren, verzuim te voorkomen en je bedrijfskosten te verlagen. Want mensen die zich fit voelen en gezond zijn, melden zich minder vaak ziek.

ZorgSaam Basis PMO:
Dit PMO bestaat uit uit dezelfde vragenlijst als de ZorgSaam Online PMO maar is uitgebreid met fysieke testen. Hierbij ondergaan de werknemers verschillende testen en de resultaten geven een nog beter inzicht in de gezondheid van de werknemers. De fysieke testen bestaan uit het meten van lengte, gewicht, BMI, vetpercentage, bloeddruk, krachttest, zuurstofgehalte, longfunctie test en fietstest. Ook na het invullen van de vragenlijst en de fysieke metingen ontvangen de werknemers een persoonlijk rapport en indien nodig een adviesgesprek waarin door ons wordt aangegeven hoe hun eigen gezondheid verbeterd kan worden. Het bedrijf kan een groepsrapportage ontvangen indien er minimaal 10 werknemers deelnemen aan het ZorgSaam Basis PMO.

ZorgSaam Top PMO:
Het ZorgSaam Top PMO is het meest uitgebreide PMO. Deze bestaat uit het complete ZorgSaam Basis PMO uitgebreid met fysieke testen zoals: glucosemeting, cholesterol meting, bloedwaarden metingen. De ZorgSaam Top PMO wordt in samenwerking gedaan met een laboratorium die de metingen doet van de bloedwaarden.

Kosten

ZorgSaam online-PMO is al vanaf  39 Euro
ZorgSaam Basis PMO is al vanaf 89 Euro
ZorgSaam Top PMO is op aanvraag, afhankelijk van de gekozen bloedwaarde metingen

Locatie

De PMO’s kunnen op je eigen bedrijf  worden afgenomen maar ook in onze analyse centrum in Hellendoorn.

Meer info?

Bel of mail ons! 0548-615889 of [email protected]

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×